× Статьи

АКТУАЛЬНІСТЬ МУЗИКОТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВ

  • valeriyit108
  • Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
6 years 10 months ago - 6 years 10 months ago #22 by valeriyit108
О.Габуєва
магістрант Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти МДПУ імені Богдана Хмельницького
АКТУАЛЬНІСТЬ МУЗИКОТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
Важливе місце у дослідженні молодших школярів займає вивчення особливостей їх спілкування з однолітками і дорослими. В законі України «Про освіту», Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття) одним із надзвичайно важливих завдань визнається завдання формування у дітей та молоді уміння міжособистісного спілкування. Відповідальність за вирішення цього завдання покликані взяти на себе вчителі, вихователі та психологи.
Актуальність проблеми формування комунікативних здібностей молодших школярів обумовлена протиріччями: між потребою в реалізації позитивної комунікації між дітьми молодшого віку засобами музикотерапії і недостатньою розробленістю теоретичних підходів досліджуваної проблеми; між потребою в розвитку комунікативних здібностей молодших школярів і характерними особливостями сучасного спілкування між ними. Проблема комунікативних навичок набуває особливої актуальності в молодшому шкільному віці, сенситивному до комунікативного розвитку. Цей вік є періодом початку комунікації між дітьми, засвоєння зразків поведінки і соціальних ролей, набуття досвіду спілкування, його культури.
Проблемами досліджування музикотерапії займалися М. Лазарев, В. Гільярович, Ю. Флоренська, В. Грінгер, Г. Шипулін, А. Коган, Р. Бенензон, Е. Коффер-Ульріх, К. Швабе, Ю. Бюкнер, О. Чебикін, Б. Карвасарський та ін. На думку фахівців у галузі вікової психології (Є. Петровський, В. Леонтьєв та ін.) процес набуття індивідуального досвіду спілкування, становлення ключових комунікативних характеристик особистості найбільш динамічно відбувається саме у школярів молодших класів.
Емоційна напруженість і конфліктність дитячих відносин значно вища, ніж серед дорослих. Саме у молодших школярів спостерігається внутрішня напруга, стомленість і дратівливість. Головними чинниками цього є примусова поза під час уроків, обмежене коло простору, дисциплінарні вимоги, навантаження, стимуляція навчання оцінюванням, відсутність позитивного спілкування. Відбувається гальмування творчого самовираження дітей, що приводить до погіршення фізичного і психічного стану школярів. Все це не сприяє успішності навчання,створює психологічно дискомфортні стани, які затрудняють спілкування з однолітками і вчителями. Тим більше, що досвід перших відносин із однолітками є тим фундаментом, на якому будується розвиток особистості дитини.
Тому вкрай важливо, щоб спілкування молодших школярів будувалося на позитивних емоціях, а для цього необхідним є належний розвиток комунікативних здібностей дітей. У зв’язку з цим, безперечним і незамінним засобом є музика, зокрема, її терапевтичний ефект. На розвиток комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку активно впливає вчитель музичного, зокрема засобами музикотерапії Зауважимо, що термін ,, музикотерапія’’ сформувався в середині 20 століття. але ще в стародавні часи музичне мистецтво займало особливе місце в житті суспільства. Вважається, що музикотерапія попереджує виникнення особистісних конфліктів, бо покращує емоційний стан дітей. Водночас, музикотерапія допомагає налагодити стосунки між педагогом і дитиною, між однолітками, розвиває почуття внутрішнього контролю, відкриває нові здібності, підвищує самооцінку. Так,наприклад, в піфагорійських школах математику вивчали під певну музику, яка підсилювала розумову активність. Стародавні греки визнавали терапевтичний потенціал музики безперечним, нешкідливим і незамінним засобом впливу на людину.
Отже, за допомогою таких музичних практик, як вільна імпровізація, спів, композиція, слухання, обговорення музики чи рух під музику, музикотерапія допомагає дитині активізувати пізнавальні процеси, моторику, емоційний розвиток, набути комунікативних навичок.
Last edit: 6 years 10 months ago by valeriyit108.

Please Войти to join the conversation.

Time to create page: 0.097 seconds
Powered by Kunena Forum

Авторизація