Мітєва А.М.

концертмейстер кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Навчально-наукового інститут

соціально-педагогічної та мистецької освіти

Мелітопольського державного педагогічного університету

імені Богдана Хмельницького

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОЗНАК ПЕДАГОГІЧНОЇ ЯКОСТІ

У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦТВА

У сучасній науково-педагогічній літературі підкреслюється, що моделювання все більше стає могутнім перетворюючим засобом педагогічних досліджень. Тому для подальшого дослідження проблеми підготовки майбутніх вчителів музики до професійної самореалізації нами обрано метод моделювання – створення й дослідження моделі. Під останньою розуміється представлена у смислах і практично реалізована система, яка адекватно відбиває предмет дослідження і здатна заміняти його так, що вивчення моделі дозволяє отримати нову інформацію про об’єкт.

Педагогічні навчальні заклади покликані сьогодні не тільки забезпечити формування професійних знань, умінь та навичок майбутнього вчителя, але й створити сприятливі умови для гармонійного розвитку його інтелектуальних, моральних, естетичних якостей, готовності до професійного розвитку. Ці аспекти визначають подальшу наукову рефлексію змісту моделі педагогічних якостей музиканта-педагога, формування яких відбувається у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін та стає предметом гуманітарної експертизи.

Визначальні позиції у становленні особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва має культурне зростання, детерміновано її духовно-ментальною сферою. Духовним стержнем підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва повинна бути ціннісно-мотиваційна домінанта. З цією метою навчально-виховну роботу необхідно націлити на розвиток культури мислення, почуттів, поведінки особистості, навколо яких знання, уміння й навички перетворюються в духовно-творчу індивідуальність майбутнього вчителя та стають головними константами його педагогічної діяльності.

Однією із важливих складових духовної культури як мета рівня і основи педагогічної якості вчителя мистецтва є рефлексія концептів етнопедагогіки, що сприяє розкриттю самобутності, встановленню природних зв’язків з надбанням інших націй. Усвідомлення і прийняття своєї національності має важливу роль для всієї загальнолюдської культури. Система національного виховання дає невичерпні можливості для професійного розвитку та формування педагогічних якостей майбутнього викладача музичного мистецтва. Зібравши в собі традиційні художньо-образні уявлення, музичні інтонації яскраво передають особливі риси художньої творчості, що говорить про загальнонаціональний тип. Надзвичайно широкі можливості для формування духовної культури майбутнього вчителя мистецтва мають національні традиції в фольклорному мистецтві, різноманітні за сферою контактного побутування, збереження та передачі духовної скарбниці.

Опора на різнобічні художні інтереси, досягнення “універсальності” освіти не заперечують вибору одного з мистецтв як домінантного, найбільш значущого для конкретного суб’єкта сприйняття. З усіх видів мистецтва музика більш точніше і яскравіше передає сутність внутрішнього особистісного життя людини. Цінність музичного мистецтва полягає у правдивому відображенні думок, мислень, відчуттів, всього того, що не може бути виражено ні словом, ні будь-яким іншим видом мистецтва.

Таким чином у процесі становлення особистості майбутнього музиканта важливим є такі підходи і принципи, які зумовлюють успішне виявлення індивідуальності, вимагає емоційних переживань, розвиває науку спілкування, спонукає до співпраці. Сучасні принципи розвитку художньої свідомості уможливлюють формування педагогічної якості творчої особистості музиканта-педагога на основі інтеграції знань за принципом галузевого взаємодоповнення та усуненням міждисциплінарної відокремленості у викладанні предметів художньо-гуманітарного циклу.

Отже, навчально-виховний процес – це, насамперед, партнерство, еволюційний взаємовплив, тому викладач має застосовувати нові нестандартні методи для успішного формуванні готовності до неперервного професійного розвитку, особистісного і культурного зростання як людино мірних засобів реалізації педагогічної якості викладача мистецтва.

Обсудить на форуме 

Комментарии  

0 #1 Карина 09.04.2021 09:34
Интересно и информативно
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Авторизація